Kismet for Mac Công cụ bảo mật Wi-Fi miễn phí

  • Phát hành Mike Kershaw
  • Đánh giá
  • Lượt tải 786
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 925 KB
  • Cập nhật 18/01/2012
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Kismet 2011-03-R2 là một Wi-Fi miễn phí để kiểm tra dữ liệu, và hệ thống phát hiện xâm nhập cho Windows, Mac OS X, Linux, và BSD. Nó cho thấy các chi tiết của AP, bao gồm cả các SSID của mạng lưới "hidden". Thêm vào đó nó báo cáo các mức độ tiếng ồn và cung cấp cho bạn các giá trị signal-to-noise. Nó cũng có thể nắm bắt các gói dữ liệu không dây liệu vào một tập tin pcap, vì vậy bạn có thể đăng nhập vào Wireshark, tcpdump, và các công cụ khác.

Tuy nhiên, trong Windows chỉ làm việc với CACE AirPcap bộ điều hợp không dây do sự hạn chế các trình điều khiển Windows, mặc dù nó không hỗ trợ một loạt các adapter không dây trong hệ điều hành Mac OS X và Linux.

Kismet

Theo XHTT