Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 Lịch tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá
  • Lượt tải 09
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 15/03/2018

Giới thiệu

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 899/BGDĐT-GDĐH về hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018. Theo đó, quy định lịch tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy nhóm ngành đào tạo giáo viên.

LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY;
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, TUYỂN SINH TRUNG CẤP NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số: 899 /BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TT Nội dung công tác Đơn vịchủ trì Đơn vị tham gia Thời gianthực hiện
1 Ban hành Quy chế tuyển sinh Bộ GDĐT Sở GDĐT, trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước10/03
2 Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT  TrườngĐH, CĐSP, TCSP  Vụ GDĐHCục CNTT  Trước ngày15/3
3 Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT TrườngĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐHCục CNTT Trước ngày20/3
4 Tập huấn quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP  Vụ GDĐH  Cục QLCL, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT; Trường ĐH, CĐSP, TCSP  Trước ngày 31/3 
5 Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP Sở GDĐT Điểm thu nhậnhồ sơ Trước ngày 31/3
6 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,Điểm thu nhận hồ sơ Các đối tượng dự thi THPT Từ 1/4đến 20/4
7 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo TrườngĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐHCục CNTT Từ 10/5 đến31/5
8 Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày 20/5
9 Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP Sở GDĐT TrườngĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 01/6
10 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh TrườngĐH, CĐSP, TCSP Thí sinhSở GDĐT Trước 17 giờ 00 ngày 18/7 
11 Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường Thí sinh TrườngĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 23/7
12 Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng TrườngĐH, CĐ, TC Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 24/7
13 Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) TrườngĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐHCục CNTT Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định
14 Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên Vụ GDĐH Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD Các trường ĐH, CĐSP, TCSP Trước ngày 18/7
15 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường TrườngĐH, CĐSP, TCSP  Vụ GDĐH  Trước ngày 19/7
16 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐHCục CNTTSở GDĐT Từ 19/7đến 17 giờ 00 ngày 26/7
17 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐHCục CNTTSở GD ĐT Từ 19/7đến 17 giờ 00 ngày 28/7
18 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 30/7
19 Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,Điểm thu nhận hồ sơ Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 31/7
20  Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh  Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH,Cục CNTT, Cục QLCLVụ GDTH, Vụ GDTX Từ3/8 đến 17 giờ 00 ngày 5/8
21 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Thí sinhVụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 6/8 
22 Thí sinh xác nhận nhập họcđợt 1 Thí sinhTrường ĐH, CĐSP, TCSP Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
23 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
  Trước 17 giờ 00 ngày 16/8
24 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển) Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐHCục CNTTCục QLCLVụ GDTH Từ ngày 22/8 
25 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13) Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐHCục CNTTCục QLCLVụ GDTH Từ tháng 3 đến 12/2018 
26 Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018 TrườngĐH, CĐSP, TCSP  Vụ GDĐH  Trước ngày 31/12/2018

Nhấn Tải về để tải toàn bộ thông tư.