Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Giúp học tốt môn hóa học

  • Phát hành Lê Phạm THành
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 72.619
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,3 KB
  • Cập nhật 13/10/2017
  • Yêu cầu Định dạng PDF

Giới thiệu

Với hình thức thi trắc nghiệm khách quan, trong một khoảng thời gian tương đối ngắn học sinh phải giải quyết một số lượng câu hỏi và bài tập khá lớn (trong đó bài tập toán chiếm một tỉ lệ không nhỏ). Do đó việc làm ra các phương pháp giúp giải nhanh bài toán hóa học có một ý nghĩa quan trọng.