Life Stream for Mac Sử dụng nhiều mạng xã hội đơn giản hơn

  • Phát hành Bloop S R L
  • Đánh giá
  • Lượt tải 382
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 23,8 MB
  • Cập nhật 04/01/2012
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Life Stream là ứng dụng cho phép người dùng theo hoặc giao tiếp với nhiều mạng xã hội khác nhau mà không phải sử dụng trình duyệt. Theo tất cả các bạn trong một stream duy nhất, và tương tác với họ bằng cách chia sẻ đường link giữa nhiều mạng xã hội và dịch vụ.

Life Stream có 3 chế độ hiển thị, một trình thông báo đơn giản với tích hợp cửa sổ và hiển thị rộng trên trang web gốc hoặc trên đường link liên quan không phải mở trình duyệt. Bên cạnh đó, để có được hiển thị tối ưu, chế độ toàn màn hình cũng được hỗ trợ trên OS 10.7 trở lên.

 Life Stream for Mac

Người dùng có thể kích hoạt âm thanh thông báo khi nhận được message mới và nếu Growl được cài đặt, thông báo sẽ được hiển thị. Life Stream lưu trữ tất cả các đăng tải và người dùng có thể tìm kiếm chúng sau này. Hiện nay, ứng dụng này hỗ trợ Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube, GoogleTM Buzz, LinkedIn, MySpace, Gowalla và Foursquare. Người dùng cũng có thể xem email trong tài khoản Gmail của mình.

Danh sách các mạng xã hội được hỗ trợ sẽ liên tục được cập nhật và dịch vụ mới cũng được thêm dựa vào yêu cầu của người dùng. Life Stream sử dụng API công cộng để xác thực mạng xã hội, mật khẩu không bao giờ được lưu, ngoại trừ Gmail.

Lamle