LinkAssistant for Mac Công cụ tối ưu hóa quy trình xây dựng link

 • Phát hành Link-Assistant
 • Đánh giá
 • Lượt tải 313
 • Sử dụng Miễn phí
 • Cập nhật 16/06/2012
 • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

LinkAssistant là công cụ tăng tốc quy trình xây dựng liên kết, cung cấp phương pháp an toàn và hiệu quả để tăng mức độ phổ biến của link website cũng như tăng chất lượng của từng link riêng lẻ so với thao tác thủ công.

Tính năng:

 • Tìm load của các thành phần link giá trị
 • Dễ dàng kiểm tra chất lượng thành phần link
 • Kiểm soát toàn bộ thông qua email
 • Hỗ trợ thư mục liên kết phù hợp cho site
 • Kiểm soát liên kết ngược hiệu quả
 • Hỗ trợ quản lý thành phần link
 • Hỗ trợ truy cập tới trình duyệt web tích hợp đa chức năng
 • Phát triển báo cáo xây dựng link ấn tượng
 • Thao tác liên tục với hàng trăm công cụ tìm kiếm
 • Đảm bảo công cụ tìm kiếm an toàn và thân thiện
 • Hỗ trợ thao tác từ sau proxy
 • Hỗ trợ tổ chức quy trình thuận tiện nhất
 • Hỗ trợ import và export thành phần link
 • Đánh giá kết quả của dự án xây dựng link
 • Đa ngôn ngữ 

Minh Lộc