Lục mạch thần kiếm for Android 1.0 Truyện kiếm hiệp

  • Phát hành Kim Dung
  • Đánh giá
  • Lượt tải 195
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,4 MB
  • Cập nhật 09/07/2013
  • Yêu cầu Android 2.2 trở lên

Giới thiệu

Lục mạch thần kiếm là 1 trong 2 tuyệt kỹ của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm.

Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần kiếm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này).

Lục mạch thần kiếm for AndroidLục mạch thần kiếm for Android