Luyện thi Nail Test Anh - Việt for iOS 1.0 Phần mềm luyện thi Nails

  • Phát hành Du Nguyen
  • Đánh giá 2 đánh giá
  • Lượt tải 1.365
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 24/04/2013
  • Yêu cầu iOS 3.2 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng Nail Test phiên bản Song Ngữ Anh-Việt này giúp bạn luyện thi hiệu quả, nhanh chóng lấy chứng chỉ hành nghề Nails trên tất cả các tiểu bang Hòa Kỳ.

Luyện thi Nail Test Anh - Việt for iOS

Có toàn bộ 900 câu chia làm 9 tập câu hỏi. Các câu khó sẽ được lọc riêng ra một danh sách giúp bạn tập trung thời gian hơn vào các câu khó này.