Mã HS Việt Nam for iOS 1.0 Tra cứu mã số thuế của mỗi mặt hàng

  • Phát hành Tham Ha Thi
  • Đánh giá
  • Lượt tải 316
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 17/09/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Phần mềm Vietnam HS Code cung cấp thông tin về mã HS cung cấp thông tin phân loại HS theo danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được ban hành cùng Thông tư 156/2011/TT-BTC.

Đây là chương trình dễ sử dụng, dễ tra cứu với tính năng tìm kiếm, cùng với đường dẫn để tra cứu thuế suất online tại trang web của Tổng cục Hải quan. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của USAID qua dự án USAID STAR Plus.

Mã HS Việt Nam for iOSMã HS Việt Nam for iOSMã HS Việt Nam for iOS