Photoshop 3D Guide for iPad 1.01 Sách hướng dẫn sử dụng 3D trong Photoshop

  • Phát hành Adobe Systems
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 8.381
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 96,5 MB
  • Cập nhật 30/12/2013
  • Yêu cầu iOS 3.2 or later

Giới thiệu

Photoshop 3D Guide là ứng dụng tương tác và hữu ích, hỗ trợ diễn giải các khái niệm 3D cơ bản trong các slideshow tương tác, hoạt họa và hiệu ứng 3D.

Ứng dụng bao gồm 15 bài hướng dẫn độc đáo, giúp người dùng Photoshop hiểu cách tạo tất cả các phần tương tác trong Photoshop CS5 Extended.

Nội dung:

  • Khái niệm 3D cơ bản cần biết trước khi thao tác với 3D trong Photoshop (trừ chương I của sách)
  • 15 bài hướng dẫn hoàn toàn mới và độc đáo 

Minh Lộc