Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp Lời nhận xét thực tập tốt nghiệp của đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn

  • Phát hành Tổng hợp
  • Đánh giá
  • Lượt tải 807
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 90,7 KB
  • Cập nhật 15/03/2017

Giới thiệu

Sau khi sinh viên hoàn thành thời gian thực tập sẽ phải có lời nhận xét của đơn vị thực tập, cũng như giáo viên hướng dẫn để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp trong bài viết dưới đây:

Giấy xác nhận thực tập

Mẫu bảng đánh giá kết quả thực tập

Mẫu lời nhận xét thực tập tốt nghiệp

Mẫu lời nhận xét của đơn vị thực tập

Chúng tôi xác nhận xem Nguyễn Văn A đã thực tập đầy đủ tại công ty TNHH .................. chúng tôi trong thời gian từ ........... đến ............ và có một vài nhận xét về em như sau:

+ Chuyên cần, chăm chỉ, thực tập đều đặn, đầy đủ

+ Khả năng nắm bắt công việc nhanh, ứng dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn

+ Chịu khó học hỏi, cầu tiến trong công việc

+ Vui vẻ, hòa nhã với các anh chị trong công ty

Chúng tôi đánh giá cao kết quả bài báo cáo thực tập với đề tài ................. này của em.

Mẫu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

TRƯỜNG .........

KHOA..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ tên sinh viên: ........................................................................................................

Mã Sinh viên: ............................................................................................................

Lớp: .............................

Sinh viên .................... đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng theo quy định

- Về nội dung: Báo cáo thực tập gồm 3 chương:

Chương I: ..................................................................................................................

Chương II: .................................................................................................................

Chương III: ................................................................................................................

Nội dung báo cáo hợp lý, đầy đủ phụ lục, bảng biểu minh họa, bố cục chặt chẽ, văn phong mạch lạc.

- Về ý thức: Tinh thần thái độ thực tập tích cực, có cố gắng để tìm hiểu thực tế công tác kế toán. Cầu tiến trong học tập.

Kết luận: Đồng ý cho sinh viên nộp báo cáo thực tập và làm luận văn tôt nghiệp

Điểm: .......................... Bằng chữ: ...........................

                                              ..........., ngày....tháng....năm...
  Giáo viên hướng dẫn