Memory Accelerator for iOS Ứng dụng giải trí cho iPhone

  • Phát hành Purplechai Technologies
  • Đánh giá
  • Lượt tải 269
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,8 MB
  • Cập nhật 27/06/2012
  • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Cùng kiếm tra kiến thức số học và tư duy logic của bạn với ứng dụng giải trí Memory Accelerator for iOS.

Hãy bắt đầu với cấp độ cho người mới bắt đầu và đếm các dấu chấm trong cửa sổ thời gian.

Tiếp theo là 2 cấp độ Intermediate và Expert, kiểm tra kỹ năng số học của người chơi bằng bộ nhớ hình ảnh.

Người chơi có thể thiết lập số câu hỏi cần trả lời trong trang thiết lập. 

Minh Lộc