Microsoft .NET Framework 4.7.1 Nền tảng lập trình hỗ trợ Windows

 • Phát hành Microsoft
 • Đánh giá 3 đánh giá
 • Lượt tải 1.179.436
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 66,8 MB
 • Cập nhật 09/01/2018
 • Yêu cầu Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012/10

Giới thiệu

Microsoft .NET Framework là công nghệ hỗ trợ không thể thiếu để chạy một số chương trình ứng dụng trên Windows. Đối với các nhà phát triển, .NET Framework cung cấp một mô hình lập trình toàn diện và phù hợp cho việc xây dựng các ứng dụng có trải nghiệm người dùng như: lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Bất cứ một phần mềm nào chạy trong môi trường Windows mà được xây dựng và phát triển trên cơ sở .NET Framework thì đều phải cần hỗ trợ từ nguồn thư viện này thì mới có thể được cài đặt và sử dụng. Hãy tải Microsoft .NET Framework để sử dụng miễn phí và trải nghiệm ngay hôm nay.

Microsoft .NET Framework

Tính năng mới của .NET Framework:

 • Tự động chuyển hướng liên kết cho các nhân tố.
 • Tăng khả năng thu thập thông tin giúp các nhà phát triển cải thiện hiệu suất hoạt động của các ứng dụng máy chủ và đám mây.
 • Cải thiện các ứng dụng chạy trên nền ASP.NET, JIT và tải các cập nhật của .NET Framework.
 • Cải tiến và gỡ bỏ các lỗi phát sinh khi sử dụng phần mềm Visual Studio 2013.

Những đặc tính của .NET Framework:

Hỗ trợ các chuẩn dịch vụ Web XML

 • Sử dụng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng XML ở khắp mọi nơi: XML là một định dạng dữ liệu cho việc trao đổi tài liệu lẫn nhau có cấu trúc trên Web. .NET Framework sử dụng XML ở khắp mọi nơi từ việc mô tả các đối tượng cho đến bảo mật các tập tin cấu hình.
 • Khả nǎng vận hành với nhau qua việc hỗ trợ SOAP: .NET Framework cho phép những người phát triển đưa ra và sử dụng các dịch vụ Web XML một cách trong suốt thông qua SOAP (Simple Object Access Protocol), một vǎn phạm XML chuẩn tạo khả nǎng thao tác giữa các phần trong ứng dụng.
 • Mô tả dễ dàng các dịch vụ Web XML với WSDL: .NET Framework tạo ra những mô tả WSDL (Web Services Description Language - Ngôn ngữ Mô tả các Dịch vụ Web) cho các dịch vụ Web XML.
 • Đưa ra những dịch vụ Web với SOAP Discovery: SOAP Discovery cung cấp cơ chế bởi những dịch vụ Web XML nào được tìm thấy trên một máy phục vụ Web (Web server).
 • Hỗ trợ UDDI: .NET Framework sử dụng UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) cho phép những dịch vụ Web XML cung cấp cơ chế bởi những dịch vụ Web XML nào được tìm thấy trên Internet.

Hiệu suất cho người phát triển

 • Tích hợp nhiều ngôn ngữ lập trình
 • Triển khai theo kiểu "No-touch" (không can thiệp)
 • Quản lý bộ nhớ tự động
 • Các thành phần tự mô tả
 • Tích hợp nền tảng chặt chẽ
 • Viết ít mã hơn

Sự nhạy cảm khi giải quyết các thách thức đối với doanh nghiệp thời nay

 • Hỗ trợ những chuẩn Internet công cộng.
 • Hỗ trợ dị bộ (không đồng bộ).
 • Hỗ trợ giao dịch.
 • Biên dịch ASP.NET.
 • Giám sát phiên ASP.NET.
 • Truy nhập dữ liệu toàn bộ với ADO.NET.

Cải thiện các thao tác

 • An ninh bảo mật dựa trên nền tảng bằng chứng (evidence-based).
 • Windows Authentication tích hợp.
 • Chứng thực Internet.
 • Hiệu suất được cải thiện.
 • Sự tin cậy vững chắc.