Microsoft .NET Framework 3.5 Ứng dụng lập trình hỗ trợ Windows

 • Phát hành Microsoft
 • Đánh giá 4 đánh giá
 • Lượt tải 704.216
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,8 MB
 • Cập nhật 07/01/2014
 • Yêu cầu Windows XP/Server 2003/Vista

Giới thiệu

Microsoft .NET Framework là công nghệ hỗ trợ không thể thiếu để chạy một số chương trình ứng dụng trên Windows. Đối với các nhà phát triển, .NET Framework cung cấp một mô hình lập trình toàn diện và phù hợp cho việc xây dựng các ứng dụng có trải nghiệm người dùng như: lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Microsoft. NET Framework 3.5 là mô hình quản lý mã lập trình mới cho Windows, chứa nhiều tính năng mới được xây dựng trên phương diện có tính tăng dần. Xây dựng các dịch vụ WCF bao gồm AJAX, JSON, REST, POX, RSS, ATOM, và WS. Hỗ trợ trong Visual Studio 2008 cho WF, WCF, WPF.

Microsoft .NET Framework

Tính năng chính trong Microsoft .NET Framework 3.5:

 • Hỗ trợ các tính năng mới cho ngôn ngữ C# 3.0 và VB.NET 9.0.
 • Hỗ trợ Expression Tree và Lambda.
 • Cập nhật các phương thức mở rộng.
 • Thêm các kiểu ẩn danh (Anonymous types).
 • Can thiệp sâu vào Language Integrated Query (LINQ).
 • Phân trang cho ADO.NET.
 • Cải thiện WCF và WF.
 • Tích hợp ASP.NET AJAX...

Yêu cầu:

 • Vi xử lý: 400 MHZ.
 • Ram: 96 MB (tối thiểu), 256 MB (đề nghị).
 • 500 MB ổ đĩa trống.
 • Độ phân giải màn hình: 800 x 600, 256 colors (Minimum); 1024 x 768 high color, 32-bit.