Mouse Gestures

  • Phát hành Kai Strassmann
  • Đánh giá
  • Lượt tải 416
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 29 KB
  • Cập nhật 28/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên

Giới thiệu

Nếu bạn cảm thấy sử dụng chuột thoải mái hơn nhiều so với sử dụng bàn phím, bạn sẽ thấy thích extension MouseGestures. Tiện ích mở rộng này cho phép bạn ấn định các hành động, ví như "back" và "close tab" đối với 4 cử chỉ bạn thực hiện với con chuột: lên, xuống, trái và phải.

Để thực hiện một hành động, giữ phím bạn đã ấn định cho lựa chọn (thông thường là chuột trái hoặc chuột phải) và di chuyển chuột sang bên trái hoặc bên phải, lên hoặc xuống. Theo đó, bạn có thể thực hiện một chức năng thông thường nhanh hơn nhiều và có thể tập trung vào thực hiện công việc của mình.