MRTG For Mac Công cụ giám sát mạng

  • Phát hành Tobias Oetiker
  • Đánh giá
  • Lượt tải 387
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 22/12/2011
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

MRTG For Mac (Multi Router Traffic Grapher) là công cụ giám sát mạng đã xuất hiện từ lâu và cung cấp thông tin cơ bản nhưng rất hữu ích dành cho hệ điều hành Mac.

MRTG thu thập thông tin bằng cách sử dụng SNMP (Simple Network Management Protocol) sau đó hiển thị các xu hướng của dữ liệu.

Công cụ này cung cấp cho người dùng dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng.

MRTG For Mac

Tuyết Mai