MX Video Player Codec (ARMv6) for Android 1.7.28 Codec cho điện thoại chip ARMv6

  • Phát hành MX Technologies
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.396
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,9 MB
  • Cập nhật 28/06/2014
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Đây là Codec cho điện thoại chip ARMv6 hỗ trợ phần mềm nghe nhạc MX Video Player. MX Video Player là cách tốt nhất để thưởng thức movies của bạn.

MX Video Player Codec ARMv6 là thành phần của phần mềm MX Video Player, trước tiên bạn nên cài đặt MX Video Player (bấm vào đây để xem phần mềm MX Video Player). MX Video Player sẽ kiểm tra thiết bị của bạn và cho bạn thấy những Codec tốt nhất phù hợp với thiết bị của bạn. Bạn không cần phải cài đặt Codec trừ khi MX Video Player hỏi đến.

MX Video Player Codec (ARMv6)

Codec cho điện thoại chip ARMv6 hỗ trợ phần mềm nghe nhạc MX Video Player

MX Video Player Codec for ARMv6 1.5

Lê Tuyết