My Verizon for Android Kiểm soát tài khoản trên Android

  • Phát hành Verizon Wireless
  • Đánh giá
  • Lượt tải 313
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2 MB
  • Cập nhật 23/05/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Bạn đang đi tìm một ứng dụng để giúp bạn kiểm soát, quản lý các tài khoản trên chiếc Android của mình? Vậy hãy thử sử dụng My Verizon xem sao.

My Verizon for Android là ứng dụng kiểm soát tài khoản không dây của bạn. Sử dụng My Verizon Mobile để có được thông tin tài khoản, kiểm tra cách sử dụng, thực hiện thanh toán, thay đổi tính năng và nhiều hơn nữa.

MyVerizon mobile

An Nhiên