NetHack For Mac

  • Phát hành NetHack
  • Đánh giá
  • Lượt tải 431
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1 MB
  • Cập nhật 24/08/2011
  • Yêu cầu Mac OS 8.1 or later

Giới thiệu

NetHack For Mac là một trò chơi khám phá hang động dành cho một người chơi chạy trên hệ điều hành Mac. Lấy cảm hứng từ trò chơi Dungeons & Dragons.

Mục đích của trò chơi NetHack là phát hiện các chi tiết của hang và tiêu diệt mọi thứ trong tầm nhìn.

Mỗi cấp độ trong trò chơi là một phong cảnh khác nhau. Bạn có thể tùy chọn chủng tộc, vai trò và giới tính của bạn trong trò chơi.

NetHack For Mac

Tuyết Mai