N5 JLPT for iOS 1.0 Phần mềm học tiếng Nhật

 • Phát hành VNext software jsc
 • Đánh giá
 • Lượt tải 470
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,2 MB
 • Cập nhật 22/08/2013
 • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng Ngữ pháp N5 dành cho các bạn đang học trình độ tiếng Nhật N5, có thể tham khảo các mẫu ngữ pháp, ví dụ các mẫu trong ứng dụng một cách nhanh chóng. Để vượt qua N5 bạn phải nhớ được 100 từ chữ Hán, 800 từ vựng và khoảng 21 mẫu ngữ pháp.

Ngữ pháp N3 for iOSNgữ pháp N3 for iOSNgữ pháp N3 for iOS

Tính năng chính của N5 JLPT:

 • Thiết lập chế độ học 10 giây/từ
 • Hỗ trợ chế độ từ vựng có giải nghĩa tiếng Anh
 • Hỗ trợ bạn nhớ cách đọc chữ Hán trong Hiragana.
 • Cấu trúc ngữ pháp dễ hiểu đi kèm các vi dụ minh họa