OOo4Kids for Mac (Intel)

  • Phát hành EducOO
  • Đánh giá
  • Lượt tải 446
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 109,5 MB
  • Cập nhật 26/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X (Intel)

Giới thiệu

Dựa trên mã nguồn OpenOffice.org, OOo4Kids là bộ ứng dụng văn phòng miễn phí được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em lứa tuổi 7-12 tuổi. OOo4Kids gồm 5 ứng dụng chính: OOo4Kids Writer (trình soạn thảo văn bản), OOo4Kids Calc (tạo bảng tính), OOo4Kids Draw ( vẽ minh hoạ) OOo4Kids Impress (tạo file trình chiếu) OOo4Kids Math (viết các công thức toán học)

Các thanh công cụ được sắp xếp gọn gàng để trẻ dễ thao tác, ghi nhớ các nút chức năng. Một số thanh công cụ hữu ích, và cần thiết với trẻ sẽ được đặt trên giao diện: Drawing trong OOo4Kids Writer, cung cấp các đối tượng đồ hoạ cho trẻ thoả sức vẽ vời.