OpenExplorer Beta for Android Ứng dụng quản lý tập tin mã nguồn mở

  • Phát hành brandroid org
  • Đánh giá
  • Lượt tải 291
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 24/05/2012
  • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

OpenExplorer Beta là ứng dụng quản lý tập tin mã nguồn mở cho tất cả các thiết bị! (Tablets, Phones, Google TV).

- Hoàn thành hệ thống quản lý tập tin
- USB, SD và các phương tiện truyền thông bên ngoài khác
- Kết nối mạng (FTP, SFTP, SMB / Samba / Windows / Lan / WiFi)
- Smart Folders quét cho các loại khác nhau của các phương tiện truyền thông (video, hình ảnh, Âm nhạc, Downloads)
- Xem Pager thư mục chuyển hướng

OpenExplorer Beta for Android

OpenExplorer Beta for Android

Phương Lan