OutWit Hub for Mac

  • Phát hành OutWit Technologies
  • Đánh giá
  • Lượt tải 265
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 04/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Firefox 3.5 - 4.0b6

Giới thiệu

OutWit Hub là chương trình tự động duyệt các trang web với số lượng lớn. OutWit Hub có chứa hàng chục tính năng nhận diện và khai thác để dễ dàng tìm kiếm Web mà bạn cần tìm, tổ chức lại và tạo thành một bộ sưu tập Web của bạn.

OutWit Hub tự động duyệt qua các trang, thu thập và định dạng thông tin mà bạn cần. Tìm kiếm hình ảnh và hiển thị toàn màn hình với bất kỳ chủ đề nào trong một click chuột. OutWit Hub còn cho phép người dùng có thể xây dựng và phân loại các web yêu thích của mình.