PCFileSync for Android

 • Phát hành Sergey Bogdanov
 • Đánh giá
 • Lượt tải 648
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 392 KB
 • Cập nhật 30/09/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

PCFileSync là ứng dụng để đồng bộ hóa nội dung file của các sổ địa chỉ trên máy tính (CIFS/SMB/Windows sharing/Linux) với sổ địa chỉ trên điện thoại của bạn. Phần mềm cũng có thể đồng bộ qua FTP.

 PCFileSync for Android

Các tính năng chính:

 • Đồng bộ file
 • Tự động đồng bộ
 • Tốc độ truyền cao
 • Khởi động cùng điện thoại (đã được cài đặt trên thiết bị)
 • Cung cấp 7 chế độ đồng bộ
 • Đồng bộ thư mục con
 • Sử dụng WiFi hoặc mạng di động để đồng bộ
 • Hỗ trợ FTP
 • Tính năng loại bỏ sổ địa chỉ

Lamle