Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu

  • Phát hành Bộ Công an
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 10.159
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 80 KB
  • Cập nhật 04/07/2013

Giới thiệu

Địa chỉ : …………………………………Họ tên chủ hộ………………………………………

(Ghi rõ số nhà, đường phố, xóm , xã, phường: ……………………………………………)

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số …….Phường, xã……………………QH…………

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng

1- Họ và tên :……………………………………………………………………………………..

2- Sinh ngày: …………………………………………………………………………………….

3- Nghề nghiệp và nơi làm việc :…………………………………………….………………

4- CMTND số :…………………………………………………………………………………..

5- Tạm trú, tạm vắng từ ngày :……………………………...đến ngày………………………

6- ở đâu đến hoặc đi đâu :……………………………………………………………………

7- Lý do :………………………………………………………………………………………

8- Quan hệ với chủ hộ :………………………………………………………………………

9- Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo :………………………………………………………………

 

Download văn bản để xem thêm chi tiết.