Plugin Customs for Mac

  • Phát hành Félix Cloutier
  • Đánh giá
  • Lượt tải 689
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 25 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên

Giới thiệu

Plugin Customs tự động không cho nội dung được phép tải nếu nó yêu cầu bất kì một plug-in nào của Safari (hầu hết là Adobe Flash). Điều này sẽ giúp ngăn chặn những nội dung khỏi việc làm chậm trải nghiệm lướt web hay thời gian tải trang, cũng như giữ lại tất cả hình động và video gây khó chịu.

Một hộp màu xám hiển thị loại plug-in sẽ được hiển thị theo cùng kích cỡ với kích cỡ thực tế của nội dung plug-in. Để có thể xem nội dung, chỉ cần kích vào hộp màu xám này là được.