PopSearch for Mac

  • Phát hành Canisbos Computing
  • Đánh giá
  • Lượt tải 180
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 50 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 or later, Safari

Giới thiệu

Khi bạn nhấn một phím kết hợp – chọn kết hợp trong Preferences của tiện ích - PopSearch của Canisbos Computing sẽ hiển thị một hộp tìm kiếm cho phép bạn tìm bất kì một trong 14 trang khác nhau. Danh sách các trang này hiển nhiên bao gồm Google, Bing và Wikipedia cùng với các lựa chọn khác ít được biết đến hơn như Amazon, tài khoản Instapaper, Twitter và Facebook.

Tìm kiếm nhanh chóng trên một trong số hàng chục trang web tìm kiếm với tiện ích PopSearch.