Precipitate for Mac Ứng dụng tìm kiếm thông tin trong cloud

  • Phát hành Google
  • Đánh giá
  • Lượt tải 422
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,8 MB
  • Cập nhật 23/05/2012
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 or later

Giới thiệu

Precipitate for Mac cho phép người dùng tìm kiếm và mở thông tin đã lưu trữ trong cloud trong Spotlight hoặc Quick Search Box.

Phần mềm hỗ trợ những dịch vụ sau:

  • Google Docs (bao gồm các tài khoản Google Apps)
  • Google Bookmarks
  • Picasa Web Albums.

Precipitate hoạt động bằng cách tạo các file trên máy được import từ Spotlight, sau đó kiểm tra định kỳ với máy chủ và cập nhật file nội bộ để thông báo về những thay đổi. Lưu ý, những thay đổi có thể mất hang giờ để hiển thị trên bộ tìm kiếm nội bộ.

Minh Lộc