Quản lý khách sạn for iOS 1.0 Phần mềm quản lý khách sạn hiệu quả

  • Phát hành Le Thanh Son
  • Đánh giá
  • Lượt tải 98
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,4 MB
  • Cập nhật 09/09/2013
  • Yêu cầu iOS 6.1 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng giúp bạn quản lý khách sạn một cách hiệu quả nhất với chức năng quản lý chặt chẽ, chống thất thoát và hoạt động hiệu quả cũng như giảm thiểu thời gian dành cho việc quản lý.

Tính năng chính của ứng dụng:

  • Quản lý cho thuê phòng
  • Quản lý phòng
  • Quản lý doanh thu

Quản lý khách sạn for iOSQuản lý khách sạn for iOS