Quản lý nhân sự for iOS 1.0 Phần mềm quản lý nhân sự

 • Phát hành Le Thanh Thao
 • Đánh giá
 • Lượt tải 292
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,2 MB
 • Cập nhật 22/04/2013
 • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Quản lý nhân sự là phần mềm dành cho các Công ty có số lượng nhân viên lớn. Phần mềm có chức năng giúp cho mỗi nhân viên có thể biết được thông tin của những người trong công ty mình để tiện liên lạc.

Mỗi nhân viên có thể:

 • Gọi điện thoại
 • Email
 • Gửi tin nhắn
 • Viết đơn xin nghỉ phép
 • Xem ngày sinh nhật của những nhân viên khác trong công ty, trong cùng một phòng hoặc khác phòng.

Quản lý nhân sự for iOSQuản lý nhân sự for iOSQuản lý nhân sự for iOS