Quick Boot for Android 4.2 Công cụ Reboot thiết bị Android cực nhanh

  • Phát hành Sirius Applications
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.202
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 34 KB
  • Cập nhật 01/07/2014
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Quick Boot for Android là ứng dụng hỗ trợ reboot điện thoại nhanh, khởi động trong Recovery và Bootloader chỉ bằng một cú chạm.

Lưu ý: Quá trình Root Access thiết bị yêu cầu sử dụng ứng dụng này.

Quick Boot là công cụ reboot thiết bị nhanh và dễ dàng, tắt thiết bị hoặc boot thiết bị ở chế độ khôi phục. Người dùng có thể tạo phím tắt/widget cho ứng dụng trên màn hình Home để boot chỉ bằng một cú click. 

Minh Lộc