RaptorVPN For Mac Dịch vụ VPN miễn phí

  • Phát hành RaptorVPN sofware
  • Đánh giá
  • Lượt tải 465
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7 MB
  • Cập nhật 14/12/2011
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

RaptorVPN For Mac là dịch vụ VPN miễn phí duy nhất trên toàn thế giới dành cho hệ điều hành Mac. Dịch vụ này cho phép người dùng sử dụng Internet hoàn toàn bảo mật mà không bị nghe lén từ ISP, hacker, nhà quảng cáo.

RaptorVPN For Mac

Một số tính năng chính:

- Không giới hạn băng thông.

- Không có lần ngắt kết nối.

- Không có quảng cáo.

- PPTP và OpenVPN.

- Hoàn toàn miễn phí

Tuyết Mai