Raw Photo Processor for Mac (64-bit) Chuyển đổi định dạng các file đồ họa RAW

  • Phát hành Andrey Tverdokhleb
  • Đánh giá
  • Lượt tải 747
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 16,1 MB
  • Cập nhật 01/02/2012
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

Raw Photo Processor 4.4.2 là chương trình tiện ích đồ họa, dễ dàng giúp người sử dụng chuyển đổi định dạng các file đồ họa RAW...

Chương trình tiện ích đồ họa hệ thống, hỗ trợ hầu hết các định dạng file kỹ thuật số RAW, giao diện thân thiện, trực quan, phù hợp với nhiều người sử dụng.

Những chức năng chính của chương trình:

 - Tự động tích hợp với các công cụ khác như Adobe Lightroom hoặc Photoshop

 - Hỗ trợ 4 kênh màu trắng cân bằng

 - Cơ chế tự động điều chỉnh màu sáng, tối, độ tương phản, sự bão hòa màu sắc, khả năng đồng bộ... linh hoạt

 - Hỗ trợ chức năng chỉnh ảnh sáng với các hiệu ứng như trong các bộ film

 - Tích hợp thêm nút điều khiển "Clear" vào cửa sổ "History" để dễ dàng sử dụng khi cần thiết

Hình ảnh minh họa sau khi được xử lý ở các chế độ color và monochrome khác nhau