RealVNC cho Mac Os X 5.0.5 Phần mềm điều khiển máy chủ từ xa

  • Phát hành RealVNC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 116
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 13,1 MB
  • Cập nhật 30/05/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

RealVNC cho Mac Os X là phần mềm điều khiển máy tính từ xa hiệu quả. VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình này cho phép người dùng xem và tương tác với máy chủ, sử dụng chương trình VNC viewer, bằng bất kỳ máy tính khác có kết nối Internet.

RealVNC

Hai máy tính không cần thiết phải cùng chủng loại, ví dụ, người dùng có thể sử dụng VNC để xem một máy Linux văn phòng trên một máy tính Windows dùng ở nhà. VNC hoàn toàn miễn phí và phổ biến rộng rãi. Ứng dụng được sử dụng với hoạt động phủ rộng trong hàng triệu khu công nghiệp, trường học và máy tính cá nhân.

Phiên bản này bao gồm cả VNC server và viewer.

RealVNC

Tính năng mới trong phiên bản cập nhật:

Phát triển CUPS printing backend

Hương Ly