ROM Manager for Android 5.5.3.7 Quản lý ROM

 • Phát hành ClockworkMod
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.129
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 3,6 MB
 • Cập nhật 08/09/2014
 • Yêu cầu Android 2.2 and up

Giới thiệu

ROM Manager là tiện ích cần thiết dành cho những người sử dụng thiết bị Android để tạo ra bản sao lưu, flash ROM và thiết bị riêng của họ.

Nó gồm có những chức năng chính như:

 • Flash sự khôi phục của bạn tới ClockworkMod recovery mới nhất và hữu hiệu nhất.
 • Quản lý ROM của bạn thông qua giao diện đơn giản.
 • Sắp xếp, thực hiện sao lưu và khôi phục từ Android.
 • Cài đặt ROM từ SD card của bạn.
 • Cài đặt ROM ưa thích của bạn qua hệ thống mạng.

Phiên bản Premium:

 • Premium ROMs.
 • Nhận thông báo khi ROM của bạn được cập nhật.
 • Tự động sao lưu.
 • Cài đặt từ QR code.
 • Kết nối Web.
 • Hỗ trợ.

ROM Manager for Android

Đặng Hương