Router IP Address for Mac Tiện ích giúp dò địa chỉ IP của máy for Mac

  • Phát hành Sonora Graphics
  • Đánh giá
  • Lượt tải 566
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,8 MB
  • Cập nhật 27/08/2012
  • Yêu cầu Mac OS X 10.1 or later

Giới thiệu

Router IP Address for Mac – Tiện ích nhỏ giúp dò địa chỉ IP được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.

Bạn chỉ cần có một bộ định tuyến kết nối một vài máy tính với mạng internet (DSL, modem cáp, hay modem điện thoại) là bạn đã có thể dò được địa chỉ IP của máy.

Router IP Address

Sử dụng Router IP Address rất đơn giản. Bạn chỉ cần chạy chương trình và nó sẽ hiển thị địa chỉ IP mà những người sử dụng Internet còn lại sẽ nhìn thấy khi bạn duyệt hoặc kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ khác nhau.

Nếu bạn có kết nối trực tiếp Internet thì địa chỉ này nên khớp với địa chỉ IP được sử dụng bởi hệ điều hành của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng một bộ định tuyến hoặc cổng nối trên mạng nội bộ của bạn thì nó sẽ có thể khác biệt.

vungoan