Safari AdBlocker for Mac 1.9.8.7 Chặn quảng cáo cho trình duyệt Safari

  • Phát hành SweetP Productions
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.475
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,1 KB
  • Cập nhật 26/11/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9

Giới thiệu

Safari AdBlocker - một ứng dụng tiện ích dành cho trình duyệt Safari, hỗ trợ tốt nền tảng Mac OS X trở lên, các ứng dụng 64 bits...

Chương trình tương thích trực tiếp với Safari, có khả năng ngăn chặn tất cả những hành vi mà người sử dụng không muốn hiển thị trên trình duyệt của mình.

Các tính năng chính của chương trình:

  • Hỗ trợ và tương thích tốt với Adblock Plus
  • Rất đơn giản, người sử dụng chỉ việc nhấn chuột phải vào bất kỳ bức ảnh hoặc đối tượng nào trên trình duyệt và chọn Safari AdBlocker
  • Liên tục và tự động cập nhật