Save My Tabs for Mac 0.53 Lưu định kỳ các tab vào văn bản TVS

  • Phát hành Dmitriy Khudorozhkov
  • Đánh giá
  • Lượt tải 327
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 12 KB
  • Cập nhật 29/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Save My Tabs là một ứng dụng lưu định kỳ các tab của bạn vào một file văn bản TSV. Các file văn bản TSV sẽ bao gồm các URL và tiêu đề của mỗi tab.

Save My Tabs không yêu cầu bất kỳ sự can thiệp của người dùng. Mỗi một vài phút, theo những gì bạn đã xác định trong cửa sổ Preferences, nó sẽ mở rộng tạo ra một file mới. Thời kỳ giữa sao lưu mặc định là 15 phútcác thư mục mặc định là thư mục chính.

Save My Tabs for Mac