Science Glossary for iOS 1.1.8 Thuật ngữ và trích dẫn ngắn về khoa học

  • Phát hành Visionlearning
  • Đánh giá
  • Lượt tải 601
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3,2 MB
  • Cập nhật 13/02/2014
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Một glossary các thuật ngữ về khoa học và trích dẫn ngắn hỗ trợ công việc nghiên cứu khoa học. Tất cả các định nghĩa đều được link tới thuật ngữ liên quan và tới các module học khoa học rất chi tiết, miễn phí.

Mặc dù đối tương hướng tới là học sinh trung học và sinh viên sắp ra trường, glossary và các module cũng phù hợp cho tất cả mọi người có lòng yêu thích khoa học, nghiên cứu.

Cập nhật cho phiên bản 1.1.8:

  • Sửa lỗi liên quan đến việc khởi động thiết lập ngẫu nhiên.

Tuyết Mai (Theo itunes)