Search Preview for Mac

  • Phát hành Félix Cloutier
  • Đánh giá
  • Lượt tải 178
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 57 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Safari

Giới thiệu

Search Preview thêm trực tiếp bức ảnh nhỏ của các trang có link với kết quả tìm kiếm của bạn trên Google, Bing hoặc Yahoo. Tiện ích này là vô giá trong việc nhận thêm một số văn cảnh về các trang có trong kết quả tìm kiếm. Search Preview không có trong kho Extensions Gallery của Safari.