ShareMyApps for Android

  • Phát hành Matt Lawrence
  • Đánh giá
  • Lượt tải 511
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 156 KB
  • Cập nhật 25/08/2011
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

ShareMyApps sẽ giúp bạn dễ dnafg chia sẻ đường dẫn ứng dụng bằng các phương pháp khác nhau. Đây là cách tuyệt vời để làm quen với thiết bị di động Android mới mua. Ngoài khả năng chia sẻ danh sách ứng dụng, người dùng còn có thể chia sẻ đường link dẫn tới một ứng dụng bằng cách kích vào nó. Các phương pháp chia sẻ bao gồm:

* e-mail

* Copy sang clipboard

* Tạo mã QR (yêu cầu hỗ trợ đọc mã vạch)

* Chia sẻ với ứng dụng khác có hỗ trợ văn bản (SMS, facebook, google reader,...)

 ShareMyApps for Android

Thay đổi gần đây:

  • Cập nhật thư viện
  • Thêm menu About.