Shellfish for Mac 0.9.7 Chặn nút “Share” các trang mạng xã hội

  • Phát hành Tobin Juday
  • Đánh giá
  • Lượt tải 230
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 61 KB
  • Cập nhật 10/07/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên

Giới thiệu

Bạn không quan tâm tới mạng xã hội? Shellfish sẽ giúp chặn tất cả các nút “Share” của các trang mạng xã hội hiện đang được gắn kèm ở các bài báo, đăng tải blog và các nội dung khác trên mạng.

Shellfish for Mac