Shortenz Linkz for Mac

  • Phát hành Trailing Zee Productions
  • Đánh giá
  • Lượt tải 224
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 25 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên

Giới thiệu

Rất nhiều tiện ích mở rộng giúp truy cập dễ dàng hơn tới các dịch vụ rút ngắn link, nhưng tiện ích Shortenz Linkz của hãng Trailing Zee Productions vẫn chiếm ưu thế hơn cả. Tiện ích này có thể hỗ trợ nhiều dịch vụ nhất và có thể sử dụng để tweet tự động các đường link và hỗ trợ tạo tùy biến đường link (dành cho các tài khoản trên Flickr, YouTube và Bit.ly).