Shut Up for Mac

  • Phát hành Shut Up Team
  • Đánh giá
  • Lượt tải 261
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 25 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên

Giới thiệu

Nếu bạn thấy thích những bài báo và nội dung khác hoặc không quan tâm về những lời bình luận, Shut Up do Ricky Romero cung cấp là plug-in tuyệt vời nhất với bạn. Tiện ích này sẽ giúp ngăn chặn các mục comment của tất cả các trang web. Theo đó, tốc độ tải và chuyển đổi trang web sẽ được cải thiện đáng kể.