Smart Cleaner For Android Tối ưu hóa điện thoại

  • Phát hành SUVsoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 720
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 217 KB
  • Cập nhật 21/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Smart Cleaner loại bỏ những tập tin tạm, giải phóng bộ nhớ, tối ưu hóa giúp điện thoại chạy nhanh và mượt hơn.

Các tính năng chính:

- Xóa bộ nhớ cache.

- Xóa bỏ những tập tin tạm.

- Xóa lịch sử duyệt web.

- Xóa lịch sử tìm kiếm.

- Xóa các tập tin tải về.

Smart Cleaner For Android 

Tuyết Mai