SmartMyMap for iOS 1.2 Cung cấp bản đồ trên điện thoại

  • Phát hành TEKCIZ JSC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 100
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 3 MB
  • Cập nhật 24/04/2013
  • Yêu cầu iOS 3.0 trở lên

Giới thiệu

MyMap cung cấp cho người sử dụng một bản đồ trên điện thoại. MyMap cho phép người sử dụng dùng các dịch vụ: định vị vị trí, tìm kiếm các điểm dịch vụ, xem bản đồ, kết nối với bạn bè...

SmartMyMap for iOSSmartMyMap for iOSSmartMyMap for iOS