SMS Cleaner Free for Android Xóa tin nhắn SMS

 • Phát hành Carrot App
 • Đánh giá
 • Lượt tải 339
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 159 KB
 • Cập nhật 30/08/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

SMS Cleaner Free có thể tìm kiếm và xóa một tự động vài message theo từ khóa, thời gian hoặc liên lạc. Đây là ứng dụng cần thiết cho bất kì người nào với message không hạn chế.

SMS Cleaner Free for Android

 • Xóa SMS với mật khẩu
 • Xóa SMS cũ theo thời gian
 • Xóa SMS từ/tới một liên lạc
 • Hoàn thành tác vụ tự động.