Social Tab for Facebook for Mac

  • Phát hành Blue Hawk Solutions
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.402
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 307 KB
  • Cập nhật 31/10/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6 or later

Giới thiệu

Social Tab for Facebook cho phép người dùng truy cập vào tài khoản Facebook ngay trên màn hình desktop. Nó cho phép bạn truy cập tài khoản Facebook mà không phải mở thêm một tab trình duyệt mới, hoặc phải chuyển đổi giữa các tab. Người dùng có thể thực hiện mọi việc trên Facebook từ ứng dụng này.

Phiên bản mới này có:

  • icon thông báo
  • Cập nhật xác nhận MAS
  • Đổi tên.

 Social Tab for Facebook for Mac

Lamle