Stainless for Mac 0.8 Trình duyệt web cho Mac

  • Phát hành Mesa Dynamics
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.916
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 796 KB
  • Cập nhật 21/10/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Giới thiệu

Stainless từng được xem như là “phiên bản sinh đôi” với Google Chrome dành trong Mac. Nhưng trong quá trình phát triển, Stainless đã “lớn lên” và trở thành một trình duyệt duy nhất với những đặc tính độc đáo của riêng mình, đặc biệt phải kể́ đến trong đó là cho phép người sử dụng đăng nhập vào một site bằng cách nhiều tài khoản khác nhau trong những tab riêng rẽ trong cùng một thời điểm.

Theo Dân trí