Startup Cleaner For Android Quản lý ứng dụng khởi động

  • Phát hành Bright Wallace
  • Đánh giá
  • Lượt tải 583
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 118 KB
  • Cập nhật 17/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.5 and up

Giới thiệu

Startup Cleaner hiển thị danh sách tất cả các ứng dụng khởi động. Qua đó, bạn dễ dàng tắt các ứng dụng không cần thiết trong danh sách giúp cải thiện tốc độ cho điện thoại.

Một số tính năng chính:

- Hiển thị tất cả danh sách các ứng dụng khởi động (đối với người sử dụng & hệ thống).

- Quản lý ứng dụng khởi động (xem chi tiết/gỡ bỏ/tìm kiếm).

- Cải thiện tốc độ cho điện thoại của bạn.

- Hỗ trợ Android 1.5 trở lên.

 Startup Cleaner For Android

Tuyết Mai