Stylish for Chrome for Mac

  • Phát hành Jason Barnabe
  • Đánh giá
  • Lượt tải 530
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 20 KB
  • Cập nhật 05/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X, Google Chrome

Giới thiệu

Stylish for Chrome cho phép bạn tùy chỉnh các trang web mà bạn vào với phong cách khác nhau. Bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời với mỗi trang web mà bạn vào. Bạn có thẻ tùy ý thay đổi màu sắc của trang web đó theo ý thích của riêng mình chỉ đơn giản bằng vài cú click chuột.